WaiverWelk type vlieger ben je?

Geboortedatum

Geboortedatum

Contact gegevens

Wij hebben je e-mail adres nodig om je na het vliegen het media pakket toe te sturen.

Informatie van de wettelijke vertegenwoordiger

E-mailadres niet gevalideerd
Email is nodig om de link te ontvangen voor het media pakket

Informatie van de vlieger

E-mailadres niet gevalideerd
Email is nodig om de link te ontvangen voor het media pakket

Voorwaarden van dienstverlening

VERKLARING VAN VRIJWARING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID Lees dit document zorgvuldig door. Met betrekking tot het mogen deelnemen aan de activiteiten die worden aangeboden door Indoor Skydive NV, de bijbehorende activiteiten en de toegang tot het pand van Indoor Skydive NV (samen ‘de activiteiten’), zowel voor vandaag en in de toekomst, verklaart de ondertekende het volgende: Acceptatie van risico’s
Ik neem vrijwillig deel aan de activiteiten bij Indoor Skydive Roosendaal NV. Ik verklaar dat ik geen lichamelijke of geestelijke ziekte heb of een gebrek of afwijking die kan leiden tot een plotselinge ongeschiktheid om deel te nemen aan de activiteiten bij Indoor Skydive Roosendaal NV. Ik begrijp en accepteer dat er gezondheidsrisico’s verbonden kunnen zijn aan deelname aan de activiteiten. Ik begrijp dat Indoor Skydive Roosendaal NV gebruik maakt van verticale wind in een vrije-val simulator en dat hier samenhangende (gezondheids)risico’s aan verbonden zijn. Ik ben ervan op de hoogte gesteld dat ik op eigen risico deelneem aan de activiteiten. Indoor skydiven in een windtunnel geeft een verhoogd risico voor schouderblessures, met name voor personen die dergelijke blessures eerder hebben opgelopen (bijvoorbeeld een schouder uit de kom). Dit maakt het niet onmogelijk om te indoor skydiven, maar we vragen je graag om dit vooraf duidelijk kenbaar bij ons te maken. Vrijwaring van aansprakelijkheid
Namens mijzelf en mijn vertegenwoordigers, rechtsopvolgers, erfgenamen en rechtverkrijgenden vrijwaar ik uitdrukkelijk Indoor Skydive NV en aan haar gelieerde derden* van alle aansprakelijkheid, aanspraken, eisen of andere gedingen die mochten voortkomen uit onder meer letsel, invaliditeit of aan mijn eigendom toegebrachte schade of verlies tijdens de deelname aan de activiteiten. Deze vrijwaring geldt onverkort en onherroepelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van één van de partijen. (* = waaronder ondernemingen, instructeurs, leidinggevenden, managers, vertegenwoordigers, werknemers en leden, alsmede de eigenaar van het onroerend goed waarin de activiteiten plaatsvinden en de eigenaren, fabrikanten en installateurs van de bij de activiteiten gebruikte apparatuur) 
Vrijgave voor publiciteit Ik geef Indoor Skydive NV het recht mij te fotograferen en/of een video van mij te maken. Indoor Skydive NV mag deze foto’s en video’s zonder voorbehouden of beperkingen gebruiken voor commerciële doeleinden: de verkoop van USB’s, de beelden vertonen in het pand en de foto’s en video’s op social media. Deze beelden worden niet gebruikt voor externe communicatie. Regels/voorwaarden indoor skydiver-, team- en coachdeals Ik ben op de hoogte en ga akkoord met de huisregels en met de regels en voorwaarden die horen bij mijn level/tarief. Coaches dienen zelf aanwezig te zijn bij de geboekte tunneltijd en zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten van leerlingen tijdens de door de coach aangeboden coaching.

Handtekening

Handtekening


Bevestiging

Bevestiging

Vouchernummer

Informatie van de wettelijke vertegenwoordiger

E-mailadres
Achternaam
Voornaam

Informatie van de vlieger

E-mailadres
Achternaam
Voornaam
Geboortedatum
Adres
E-mailadres
Achternaam
Voornaam
Geboortedatum

Other participants
Ik erken dat ik de voorwaarden voor en informatie over de contra-indicaties voor vluchten in de windtunnel heb gelezen en ik accepteer de regels die gelden.

Geboortedatum

Other participants

Geboortedatum

Achternaam
Voornaam
Geboortedatum